Hastane Bilgileri

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi

Ayrıntılı Hastane Bilgileri

1 /2 Tarihçemiz Üniversitemiz 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 Sayılı Kanunun 25’inci ve 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek - 17 maddesiyle kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan yeni Fen - Edebiyat Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek Rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim F akültesi; yeni Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilim ler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birim ile kurulmuştur. Sağlık Bakanlığından Çukurova Üniversitesine devredilen Dörtyol ve İskende run Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarından İskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında, Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise 1993 yılında üniversitemize aktarılmıştır. Yine Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ola n Dörtyol Meslek Yüksekokulu 1993 yılında üniversitemize devredilmiştir. Daha sonra 1994 yılında Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ Meslek Yüksekokulları kurulmuştur. 1995 yılında bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarına çözüm arayışı kapsamında Tıp Fakültesi (2001 yılında ismi “Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi” olarak değiştirilmiştir) ve havacılık sektörüne katkı sağlayacak İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. Aynı yıl Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu da g erçekleşmiştir. 2005 yılında ülkemizin sanat kurumlarına müzik ve sahne sanatları alanlarında besteci, icracı, sanatçı yetiştirmek amacıyla İskenderun Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı kurulmuştur. 2008 yılında mevcut bulunan Mühendislik Mimarlık Fakül tesi kapatılarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi isimleriyle iki ayrı fakülte olarak kurulmuştur. Üniversitemiz ile iş dünyasının etkileşimi sonucunda iş dünyasının ara eleman ihtiyacına cevap verecek başka meslek yüksekokulların kurulması kara rlaştırılmış ve Altınözü, Belen, Harbiye, Hassa ve Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının kuruluşları tamamlanmıştır. 2009 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik ile Erzin Meslek Yüksekokulları, 2010 yılında Diş Hekimliği ve İletişim Fakülteleri, 2011 yılında Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ve Payas Meslek Yüksekokulu, 2012 yılında ise Teknoloji Fakültesi ile Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakülteleri’nin kuruluşları tamamlanmıştır. 2012 yılında Su Ürünleri Fakült esi’nin ismi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak, Harbiye Meslek Yüksekokulunun ismi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu olarak değişikliğe uğramıştır. Akabinde İlahiyat Fakültesi, 31.05.2013 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak kurulmuştur. 20.0 2.2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın üniversitemiz bünyesindeki Meslek Yüksekokulların yapılandırılmasına ilişkin birtakım kararlar alınmıştır. Buna göre Altınözü Meslek Yüksekokulu’nun adının Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu olara k değiştirilmesi, Erzin Meslek Yüksekokulu’nun adının Erzin Teknik Bilimler Meslek 2 /2 Yüksekokulu olarak değiştirilmesi, ,Reyhanlı Meslek Yüksekokulu’nun adının Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi, Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nu n adının Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi kararlarının yanı sıra; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunun, Payas Meslek Yüksekokulunun ve Belen Meslek Yüksekokulunun fiziki altyapısının uygun olmaması nedeniyle kapatılma sı kararı alınmıştır. 23 Nisan 2015 tarihli 29335 sayılı Resmi Gazete ile üniversitemizin kurum yapısı değişmiş ve Üniversitemizden ayrılan bazı birimler ile İskenderun Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Bu kapsamda; Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere, Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, İskenderun Teknik Üniversitesinin birimi olarak Üniversitemizden ayrılmıştır. Ayrıca 08.02.2016 tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak Antakya Devle t Konservatuvarı, 08.04.2016 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu ve 01.11.2016 tarihinde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kuruluşları Resmi Gazetede yayımlanmış olup henüz eğitim öğretim sürecine başlanmamıştır. Gelinen noktada, Mustafa Kema l Ü niversitesi bugün; 3 Enstitü, 12 Fakülte, 6 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma Uygulama Hastanesi, 1 Konservatuvar, 2 1 Araştırma Uygulama Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz (Antakya, İskenderun) ile eğitim - öğretim hayatını sürdürme ktedir.


Anlaşmalı Kurumlar

Hastanenin anlaşmalı olduğu kurumlara ait bilgiler veritabanımızda bulunamadı. Hastane yetkilisi iseniz, hastaneye ait bilgileri güncellemek için lütfen buraya tıklayın.Muayene Ücretleri

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Muayene Ücretleri, Doğum Paketinde Neler Var, Ameliyat Ücretleri, Muayene Ücreti, Vizite Ücreti hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Randevu Al butonunu tıklayın.
TAGLAR: Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma HastanesiMustafa,  Kemal,  Üniversitesi,  Araştırma,  Hastanesi,   Hatayİskenderun0 (326) 221 33 17doğum paketimuayene ücretimuayene ücretleriTayfurSökmenKampüsü31060Alahan-AntakyaHATAY12TarihçemizÜniversitemiz,  11071992,  tarih,  ve,  21281,  sayılı,  Resmi,  Gazetede,  yayımlanan,  3837,  Sayılı,  Kanunun,  25inci,  ve,  28031983,  tarihli,  ve,  2809,  sayılı,  Yükseköğretim,  Kurumları,  Teşkilat,  Kanununa,  eklenen,  Ek-17,  maddesiyle,  kurulmuştur,  Rektörlüğe,  bağlı,  olarak,  kurulan,  yeni,  Fen-Edebiyat,  Fakültesi,  Mühendislik-Mimarlık,  Fakültesi,  Ziraat,  Fakültesi,  Veteriner,  Fakültesi,  Su,  Ürünleri,  Fakültesi,  İktisadi,  ve,  İdari,  Bilimler,  Fakültesi,  ile,  Çukurova,  Üniversitesine,  bağlı,  Antakya,  Eğitim,  Yüksekokulunun,  fakülteye,  dönüştürülmesi,  ile,  adı,  ve,  bağlantısının,  değiştirilerek,  Rektörlüğe,  bağlanmasından,  oluşturulan,  Eğitim,  Fakültesi;,  yeni,  Turizm,  İşletmeciliği,  ve,  Otelcilik,  Yüksekokulu,  Beden,  Eğitimi,  ve,  Spor,  Yüksekokulu,  ile,  Çukurova,  Üniversitesine,  bağlı,  iken,  bağlantıları,  değiştirilerek,  rektörlüğe,  bağlanan,  Antakya,  Meslek,  Yüksekokulu,  İskenderun,  Meslek,  Yüksekokulu,  ve,  Sosyal,  Bilimler,  Enstitüsü,  Fen,  Bilimleri,  Enstitüsü,  ile,  Sağlık,  Bilimleri,  Enstitüsü,  çerçevesinde,  7,  Fakülte,  2,  Yüksekokul,  2,  meslek,  yüksekokulu,  ve,  3,  Enstitü,  olmak,  üzere,  14,  birim,  ile,  kurulmuştur,  Sağlık,  Bakanlığından,  Çukurova,  Üniversitesine,  devredilen,  Dörtyol,  ve,  İskenderun,  Sağlık,  Hizmetleri,  Meslek,  Yüksekokullarından,  İskenderun,  Sağlık,  Hizmetleri,  Meslek,  Yüksekokulu,  1992,  yılında,  Dörtyol,  Sağlık,  Hizmetleri,  Meslek,  Yüksekokulu,  ise,  1993,  yılında,  üniversitemize,  aktarılmıştır,  Yine,  Çukurova,  Üniversitesine,  bağlı,  olarak,  kurulmuş,  olan,  Dörtyol,  Meslek,  Yüksekokulu,  1993,  yılında,  üniversitemize,  devredilmiştir,  Daha,  sonra,  1994,  yılında,  Kırıkhan,  Reyhanlı,  ve,  Samandağ,  Meslek,  Yüksekokulları,  kurulmuştur,  1995,  yılında,  bölgenin,  ve,  ülkenin,  sağlık,  sorunlarına,  çözüm,  arayışı,  kapsamında,  Tıp,  Fakültesi,  2001,  yılında,  ismi,  Tayfur,  Ata,  Sökmen,  Tıp,  Fakültesi,  olarak,  değiştirilmiştir,  ve,  havacılık,  sektörüne,  katkı,  sağlayacak,  İskenderun,  Sivil,  Havacılık,  Yüksekokulu,  kurulmuştur,  Aynı,  yıl,  Güzel,  Sanatlar,  Fakültesinin,  ve,  Yayladağı,  Meslek,  Yüksekokulunun,  kuruluşu,  da,  gerçekleşmiştir2005,  yılında,  ülkemizin,  sanat,  kurumlarına,  müzik,  ve,  sahne,  sanatları,  alanlarında,  besteci,  icracı,  sanatçı,  yetiştirmek,  amacıyla,  İskenderun,  Mustafa,  Yazıcı,  Devlet,  Konservatuvarı,  kurulmuştur,  2008,  yılında,  mevcut,  bulunan,  Mühendislik,  Mimarlık,  Fakültesi,  kapatılarak,  Mühendislik,  Fakültesi,  ve,  Mimarlık,  Fakültesi,  isimleriyle,  iki,  ayrı,  fakülte,  olarak,  kurulmuştur,  Üniversitemiz,  ile,  ,  dünyasının,  etkileşimi,  sonucunda,  ,  dünyasının,  ara,  eleman,  ihtiyacına,  cevap,  verecek,  başka,  meslek,  yüksekokulların,  kurulması,  kararlaştırılmış,  ve,  Altınözü,  Belen,  Harbiye,  Hassa,  ve,  Hatay,  Sağlık,  Hizmetleri,  Meslek,  Yüksekokullarının,  kuruluşları,  tamamlanmıştır2009,  yılında,  Fizik,  Tedavi,  ve,  Rehabilitasyon,  Yüksekokulu,  Turizm,  ve,  Otelcilik,  ile,  Erzin,  Meslek,  Yüksekokulları,  2010,  yılında,  Diş,  Hekimliği,  ve,  İletişim,  Fakülteleri,  2011,  yılında,  Bilişim,  Teknolojisi,  Yüksekokulu,  ve,  Payas,  Meslek,  Yüksekokulu,  2012,  yılında,  ise,  Teknoloji,  Fakültesi,  ile,  Barbaros,  Hayrettin,  Denizcilik,  Fakültelerinin,  kuruluşları,  tamamlanmıştır2012,  yılında,  Su,  Ürünleri,  Fakültesinin,  ismi,  Deniz,  Bilimleri,  ve,  Teknolojisi,  Fakültesi,  olarak,  Harbiye,  Meslek,  Yüksekokulunun,  ismi,  Sanat,  ve,  Tasarım,  Meslek,  Yüksekokulu,  olarak,  değişikliğe,  uğramıştır,  Akabinde,  İlahiyat,  Fakültesi,  31052013,  tarihli,  Resmi,  Gazete,  yayınlanarak,  kurulmuştur20022014,  tarihli,  Yükseköğretim,  Kurulu,  Başkanlığının,  üniversitemiz,  bünyesindeki,  Meslek,  Yüksekokulların,  yapılandırılmasına,  ilişkin,  birtakım,  kararlar,  alınmıştır,  Buna,  göre,  Altınözü,  Meslek,  Yüksekokulunun,  adının,  Altınözü,  Tarım,  Bilimleri,  Meslek,  Yüksekokulu,  olarak,  değiştirilmesi,  Erzin,  Meslek,  Yüksekokulunun,  adının,  Erzin,  Teknik,  Bilimler,  Meslek,  22Yüksekokulu,  olarak,  değiştirilmesi,  Reyhanlı,  Meslek,  Yüksekokulunun,  adının,  Reyhanlı,  Sosyal,  Bilimler,  Meslek,  Yüksekokulu,  olarak,  değiştirilmesi,  Yayladağı,  Meslek,  Yüksekokulunun,  adının,  Yayladağı,  Sosyal,  Bilimler,  Meslek,  Yüksekokulu,  olarak,  değiştirilmesi,  kararlarının,  yanı,  sıra;,  Turizm,  ve,  Otelcilik,  Meslek,  Yüksekokulunun,  Payas,  Meslek,  Yüksekokulunun,  ve,  Belen,  Meslek,  Yüksekokulunun,  fiziki,  altyapısının,  uygun,  olmaması,  nedeniyle,  kapatılması,  kararı,  alınmıştır23,  Nisan,  2015,  tarihli,  29335,  sayılı,  Resmi,  Gazete,  ile,  üniversitemizin,  kurum,  yapısı,  değişmiş,  ve,  Üniversitemizden,  ayrılan,  bazı,  birimler,  ile,  İskenderun,  Teknik,  Üniversitesi,  kurulmuştur,  Bu,  kapsamda;,  Mühendislik,  Fakültesi,  başta,  olmak,  üzereBarbaros,  Hayrettin,  Denizcilik,  Fakültesi,  Teknoloji,  Fakültesi,  Deniz,  Bilimleri,  ve,  Teknoloji,  Fakültesi,  Sivil,  Havacılık,  Yüksekokulu,  Turizm,  İşletmeciliği,  ve,  Otelcilik,  Yüksekokulu,  Mustafa,  Yazıcı,  Devlet,  Konservatuvarı,  Denizcilik,  Meslek,  Yüksekokulu,  Dörtyol,  Meslek,  Yüksekokulu,  Erzin,  Teknik,  Bilimler,  Meslek,  Yüksekokulu,  İskenderun,  Meslek,  Yüksekokulu,  İskenderun,  Teknik,  Üniversitesinin,  birimi,  olarak,  Üniversitemizden,  ayrılmıştır,  Ayrıca,  08022016,  tarihinde,  Mustafa,  Kemal,  Üniversitesine,  bağlı,  olarak,  Antakya,  Devlet,  Konservatuvarı,  08042016,  tarihinde,  Yabancı,  Diller,  Yüksekokulu,  ve,  01112016,  tarihinde,  Turizm,  İşletmeciliği,  ve,  Otelcilik,  Yüksekokulu,  kuruluşları,  Resmi,  Gazetede,  yayımlanmış,  olup,  henüz,  eğitim,  öğretim,  sürecine,  başlanmamıştırGelinen,  noktada,  Mustafa,  Kemal,  Üniversitesi,  bugün;,  3,  Enstitü,  12Fakülte,  6,  Yüksekokul,  11,  Meslek,  Yüksekokulu,  1,  Araştırma,  Uygulama,  Hastanesi,  1,  Konservatuvar,  21Araştırma,  Uygulama,  Merkezi,  ve,  Teknoloji,  Geliştirme,  Bölgelerimiz,  Antakya,  İskenderun,  ile,  eğitim-öğretim,  hayatını,  sürdürmektedir,  
Hastane İletişim Bilgileri
Telefon Numarası
0 (326) 221 33 17
Faks Numarası
(0326) 221 33 20
Hastane Adresi
Tayfur Sökmen Kampüsü (31060) Alahan-Antakya/HATAY
Şehir
Hatay
İlçe
İskenderun
Web Site Adresi
http://www.mku.edu.tr/
Ziyaretçi İstatistiği
Bu hastane bilgileri 1005096 ziyaretçi tarafından görülmüştür

Hastane yetkilisi misiniz? Bilgilerinizi ekleyin!
Günlük ortalama 340.000 tekil ziyaretçisi ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sağlık sitesine, hastane bilgilerinizi ücretsiz olarak eklemek için üye olun...
Yeni Eklenen Doktorlar

Dünya genelinde, kanser hastalarının %22'si sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sigara, akciğer kanserinin %71'inden sorumludur. Akciğer, mide, karaciğer, kolon ve göğüs kanseri dünya genelinde en çok görülen kanser türleridir. Kanser vakalarının %70'i dar ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir.


Bunları biliyor muydunuz ?
Copyright © 2017 - www.drhastanebilgileri.com - Her Hakkı Saklıdır